Конспект Електростатично поле във вакуум. Закон на Кулон. Интензитет на полето. Поле на точков заряд и дипол. Поток на интензитета на електростатичното поле. Теорема на Гаус. Приложение
Скачать 36.53 Kb.
НазваниеКонспект Електростатично поле във вакуум. Закон на Кулон. Интензитет на полето. Поле на точков заряд и дипол. Поток на интензитета на електростатичното поле. Теорема на Гаус. Приложение
Дата публикации02.04.2013
Размер36.53 Kb.
ТипКонспект
vbibl.ru > Математика > Конспект
СЪСТАВ НА ТЕСТА ЗА КР2
Конспект
1. Електростатично поле във вакуум. Закон на Кулон. Интензитет на полето. Поле на точков заряд и дипол.

2. Поток на интензитета на електростатичното поле. Теорема на Гаус. Приложение.

3. Работа на електростатичните сили. Потенциал. Връзка между интензитета и потенциала на електростатичното поле.

4. Електростатично поле в диелектрици. Видове диелектрици. Поляризация на диелектрика. Диелектрична проницаемост и възприемчивост.

5. Електрическа индукция. Теорема на Гаус за електрическата индукция. Сегнетоелектрици. Прав и обратен пиезоелектричен ефект.

6. Проводник в електростатично поле. Наелектризиране на проводник. Електрически капацитет. Кондензатор.

7. Електрически ток. Големина и плътност на тока. Закони на Ом и Джаул-Ленц. Свръхпроводимост.

8. Електродвижещо напрежение. Закон на Ом за нехомогенен участък от електрическа верига. Правила на Кирхоф.

9. Магнитно поле във вакуум. Магнитна индукция. Закон на Био-Савар-Лаплас. Приложение.

10. Циркулация на магнитната индукция. Приложение.

11. Действие на магнитното поле върху проводник с електрически ток. Закон на Ампер. Взаимодействие между проводници с ток. Работа за преместване на проводник с ток в магнитно поле.

12. Сила на Лоренц. Движение на заредени частици в магнитно поле. Ефект на Хол.

13. Магнитно поле във веществото. Намагнитеност. Магнитна проницаемост. Интензитет на магнитното поле.

14. Диа-, пара- и феромагнетици. Магнитострикция.

15. Електромагнитна индукция Токове на Фуко. Взаимна индукция.

16. Самоиндукция. Индуктивност. Ток при включване и изключване на електрическа верига.
1. Срещу всяко название на величина или закон от първата колона запишете номера на съответната формула от третата колона, чрез която се изразява.

Общо 10 реда – 10 точки.

Проверява знанието на записването на физичните величини и закони.


величинаформула


2. Срещу всяка от формулите запишете названието на величината, зависимостта или законът, който тя изразява.

Общо 10 реда – 10 точки.

Проверява знанието на формулировките на физичните величини и закони.


формула

величина / зависимост / закон


3. Попълнете празните места в таблицата.

Общо 10 реда – 10 точки.

Проверява знанието на физичните величини и закони – име, означение, формула и измерителна единица.


Величина

Означение

Формула

Размерност


4. Тестови въпроси и задачи с изборен отговор или с попълване на дума – основни дефиниции на понятия и закони.

5 задачи, по 2-5 точки, общо 20 точки

Проверява

1. устойчивостта на знанията: способността за кратко и точно възпроизвеждане на основни дефиниции, познаване на основните свойства на величините, познаване на следствия от законите;

2. способността за логическо разсъждение;

3. систематизация и приложение на знанията.
5. Теоретична формулировка на основни закони.

2 въпроса, по 5 точки, общо 10 точки.

Закон на Кулон. (формулировка, големина и посока на силата, електрична константа)

Теорема на Гаус за Е. (извод за точков заряд, затворен в сфера)
Връзка между интензитета и потенциала на електростатичното поле. (извод и физически смисъл)

Теорема на Гаус за електрическата индукция. (извод и физически смисъл)

Хистерезис на диелектрик (графика, основни точки)

Хистерезис на феромагнетик (графика, основни точки)

Закони на Ом за част от верига (формулировка, извод на закона в диференциална форма)

Закон на Ом за нехомогенен участък от верига (извод, приложение за затворена верига)

Закон на Джаул-Ленц (формулировка, физически смисъл, форми)

Правила на Кирхоф (формулировка, физически смисъл).

Закон на Био-Савар-Лаплас (формулировка, големина и посока на В).

Теорема за пълния ток (извод, физически смисъл).

Закон на Ампер (формулировка, физически смисъл – големина и посока на силата за проводник с крайна дължина) .

Закон на Фарадей за електромагнитната индукция (формулировка, физически смисъл, правило на Ленц) .

Закон на Фарадей за електромагнитната самоиндукция индукция (формулировка, физически смисъл, правило на Ленц) .


Общ брой точки от теста – 60.

Критерий за оценка: Броя на точките, разделен на 10.
> 25 т. – допуска се до изпит

> 35 т. – освобождава се от 16 въпроса от глава Електричество и магнетизъм

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Конспект Електростатично поле във вакуум. Закон на Кулон. Интензитет на полето. Поле на точков заряд и дипол. Поток на интензитета на електростатичното поле. Теорема на Гаус. Приложение iconПроводники в электростатическом поле
...

Конспект Електростатично поле във вакуум. Закон на Кулон. Интензитет на полето. Поле на точков заряд и дипол. Поток на интензитета на електростатичното поле. Теорема на Гаус. Приложение iconТарифы на услуги, оказываемые муп «Стадион «Юность»
Аренда стадиона (футбольное поле, 2 волейбольные площадки, мини-футбольное поле, беговая дорожка)

Конспект Електростатично поле във вакуум. Закон на Кулон. Интензитет на полето. Поле на точков заряд и дипол. Поток на интензитета на електростатичното поле. Теорема на Гаус. Приложение iconПолное электростатическое поле внутри проводника равно нулю, а потенциалы...
При наличии внешнего поля происходит перераспределение заряженных частиц, и в веществе возникает собственное электрическое поле....

Конспект Електростатично поле във вакуум. Закон на Кулон. Интензитет на полето. Поле на точков заряд и дипол. Поток на интензитета на електростатичното поле. Теорема на Гаус. Приложение iconТема : «Проводники и диэлектрики в электрическом поле»
Образовательная: формирование представления о проводниках и диэлектриках; ознакомление учащихся со строением проводников и диэлектриков...

Конспект Електростатично поле във вакуум. Закон на Кулон. Интензитет на полето. Поле на точков заряд и дипол. Поток на интензитета на електростатичното поле. Теорема на Гаус. Приложение iconАлгоритмы умножения в gf(2n) и gf(pn)
При использовании полиномиального базиса результат умножения в поле может быть получен из результата умножения в кольце как его остаток...

Конспект Електростатично поле във вакуум. Закон на Кулон. Интензитет на полето. Поле на точков заряд и дипол. Поток на интензитета на електростатичното поле. Теорема на Гаус. Приложение iconЗакон Кулона. Магнитное поле. Сила Ампера. Индукция магнитного поля....
Вектор электрической индукции. Поток вектора напряженности электростатического поля

Конспект Електростатично поле във вакуум. Закон на Кулон. Интензитет на полето. Поле на точков заряд и дипол. Поток на интензитета на електростатичното поле. Теорема на Гаус. Приложение iconЦенность познания бога евангелие от Матфея 13: 44-46 (нмв)
Царство Небесное подобно сокровищу, скрытому на поле. Когда человек нашел его, он спрятал его снова, а потом на радостях пошел и...

Конспект Електростатично поле във вакуум. Закон на Кулон. Интензитет на полето. Поле на точков заряд и дипол. Поток на интензитета на електростатичното поле. Теорема на Гаус. Приложение iconТекст 5-1
...

Конспект Електростатично поле във вакуум. Закон на Кулон. Интензитет на полето. Поле на точков заряд и дипол. Поток на интензитета на електростатичното поле. Теорема на Гаус. Приложение iconКакие модули входят в состав Outlook?
Сразу после запуска Вы должны увидеть окно приглашения программы Outlook Express, Введите в ее поле Ваши Имя и Фамилию, либо псевдоним....

Конспект Електростатично поле във вакуум. Закон на Кулон. Интензитет на полето. Поле на точков заряд и дипол. Поток на интензитета на електростатичното поле. Теорема на Гаус. Приложение iconКурсовая работа на тему «Разработка модуля администрирования и портала для сети кинотеатров»
В поле «Логин» ввести значение misha, в поле «Пароль» ввести значение 239, нажать на кнопку «Вход» – выполнена аутентификация, открыта...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница