Інститут післядипломної педагогічної освіти
Скачать 219.46 Kb.
НазваниеІнститут післядипломної педагогічної освіти
страница1/3
Дата публикации16.03.2013
Размер219.46 Kb.
ТипДиплом
vbibl.ru > География > Диплом
  1   2   3


КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Б.Д. ГРІНЧЕНКА

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Кафедра методики та психології дошкільної і початкової освіти

ДОСВІД РОБОТИ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 518

ПОДІЛЬСЬКОГО Р-НУ М. КИЄВА

З ТЕМИ:


РОЗРОБКА ПРОЕКТІВ З ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
Автори:

Т.М.Шевченко,

Л.А.Пух
КИЇВ - 2009

ЗМІСТ


 1. Вступ………………………………………………………………………………………………………………….…….3

 2. Мета дослідження………………………………………………………………………………………………………….4

 3. Завдання дослідження……………………………………………………………………………………………………..4

 4. Об’єкт дослідження………………………………………………………………………………………………………..4

 5. Предмет дослідження………………………………………………………………………………………………………4

 6. Визначення актуальності…………………………………………………………………………………………………..4

 7. Новизна педагогічних ідей…………………………………………………………………………………………………5

 8. Науково-теоретичне обґрунтування……………………………………………………………………………………….6

 9. Визначення виду досвіду……………………………………………………………………………………………………7

 10. Основний зміст досвіду…………………………………………………………………………………………………….7

 11. Раціональність та стабільність застосування…………………………………………………………………………….18

 12. Перспективність……………………………………………………………………………………………………………19

 13. Рекомендації щодо поширення ППД………………………………..................................................................................19

 14. Висновки…………………………………………………………………………………………………………………....19

 15. Список використаної літератури……………………………………………………………………………………...…..20

Вступ.

Нині нікого не доводиться переконувати в тому, що людство впритул зіткнулося з глобальною екологічною кризою, а проблема ця потребує всесвітнього вирішення. Захистити весняну квітку і спів солов’я, степову балку і поліське болото, молоду вербичку і могутній дуб, чисте повітря, воду, землю – все це буде надійною гарантією збереження самого життя на планеті в усій його красі і гармонії. Без сьогоднішніх колективних зусиль надія на виживання людської цивілізації стає проблематичною, особливо мала ця надія у містах-мегаполісах.

Тож починаючи з раннього дитинства, варто закладати міцний фундамент дитячої любові до навколишнього середовища, розвивати естетичне відчуття світу природи, формувати навички культурної природодоцільної поведінки у довкіллі. Родинне та суспільне виховання буде вважатися ефективним тоді, коли екологічний розвиток дошкільника характеризуватиметься його здатністю: реагувати на красу природи, бережно ставитися до неї, диференціювати флору і фауну різних регіонів, характеризувати основні ознаки і компоненти природи, розрізняти її стан, поводитися екологічно доцільно, відчувати свою відповідальність за неї, бажати та мати дієву готовність її поліпшити.

Питання екологічного виховання, формування екологічної свідомості, екологічної культури як дорослої частини населення, так і дошкільнят розглядаються багатьма науковцями, педагогами-практиками, громадськістю не одне десятиліття.

У контексті актуалізації змісту дошкільної освіти зростає роль проектної діяльності як засобу формування екологічної компетентності дошкільника з урахуванням його вікових та індивідуальних особливостей, що позначаються на характері мислення, почуттів, поведінки, діяльності. Ідея проектно-тематичної діяльності дозволяє поєднати зміст розвитку, виховання і навчання з реальним життям, використання уміння, навичок, знань для вирішення практичних задач екологічного спрямування.

^ Мета дослідження:

 • аналіз організаційно-методичної та фахової готовності до екологічного виховання дошкільників засобами проектної діяльності (технології);

 • розробка рекомендацій щодо поширення передового педагогічного досвіду.

Завдання дослідження:

 • розглянути теоретичні основи проектної діяльності;

 • дослідити педагогічні умови здійснення проектної технології виховання екологічної культури дошкільників;

 • проаналізувати дидактичний матеріал та його систематизацію; екологізацію різних видів діяльності дітей;

 • розкрити сутність освітніх проектів екологічного виховання дітей дошкільного навчального закладу № 518;

 • розробити рекомендації щодо поширення передового педагогічного досвіду.

^ Об’єкт дослідження

Формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку як складової розвитку особистості.

Предмет дослідження

Розробка проектів з екологічного виховання дошкільників.

^ Актуальність дослідження

Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і, водночас, на модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, культури і соціальної практики. Характерною особливістю цього періоду розвитку педагогічної освіти є пошук нового змісту, нових форм, методів і засобів навчання, виховання й управління; розгортання широкої експериментальної роботи, спрямованої на впровадження освітніх інновацій на засадах сучасної філософії освіти, яка суттєво відрізняється від попередньої.

Державна національна програма „Освіта” („Україна XXI століття”) акцентує увагу на вирішенні завдань дошкільного виховання, що спрямовуються на започаткування основ екологічної культури, забезпечення пізнавальної активності дошкільників. Зміна соціально-економічної ситуації в країні посилює необхідність пошуку надійних, оригінальних і ефективних способів навчально-виховної діяльності, запровадження проектних освітніх технологій, що забезпечують розвиток у дітей естетичного відчуття світу природи, речей; реалізацію співробітництва малюків та дорослих; стимулювання дитячої самостійності. Це вимагає від педагогів-практиків переосмислення та втілення цілого ряду педагогічних новацій.

Упровадження в дошкільному закладі проектної діяльності диктує час, оскільки на сучасному етапі школа спрямовує учня на пізнання себе в навколишньому світі, вироблення свого життєвого проекту. Залучення до проектної діяльності всіх учасників навчально-виховного процесу сприяє розвитку творчості, ініціативи, організаторських здібностей, подоланню споглядального ставлення до навчання і життя, стимулює процес самовдосконалення, зміщує акцент з пізнавання на перетворення на «Я – участь».

^ Новизна педагогічних ідей

Новизна представленої роботи полягає у визначенні ролі проектної технології як ефективного методу екологічної освіти дошкільників. Відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» ефективність формування екологічної компетентності дітей залежить від провідних принципів організації педагогічного процесу – багатоманітності форм і методів.

Проектна діяльність у дошкільній освіті як одна з педагогічних технологій відноситься до так званого гуманістичного підходу в психології та педагогіці, головною відмінною рисою якої є особлива увага до індивідуальності людини, її особистості, чітка орієнтація на свідомий розвиток самостійного критичного мислення. Цей підхід розглядається в світовій педагогічній практиці як альтернативний традиційному підходу, заснованому, головним чином, на засвоєнні готових знань і їх відтворенні.

^ Науково-теоретичне обґрунтування

Метод проектів набуває все більшого поширення в практиці навчальних закладів. Збільшується і кількість підходів до тлумачення його сутності. Проект – процес, який просувається до певної мети, призводить до змін, має чіткі часові рамки, передбачає створення робочої групи і завжди проходить низку чітко визначених етапів: постановка проблеми, планування (допускає гнучкість та зміни під час його виконання), реалізація, оцінка результатів. Метод проектів передбачає сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методів, творчих за своєю суттю.

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що в процесі організації проектної діяльності для її ефективності  необхідно виділити певні педагогічні умови – категорія, що визначається як система певних форм, методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, що об’єктивно склалися чи суб’єктивно створених, необхідних для досягнення конкретної педагогічної мети.

Завдання дбайливого ставлення до природи означені в Конституції України: „Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоди природі”. Велика увага надається цьому питанню в державних законодавчих актах, які стосуються освіти, зокрема, її дошкільної ланки: Державна національна програма „Освіта (Україна ХХІ століття)” (1994), Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (1999), Концепція дошкільного виховання в Україні (1993), Закон України „Про дошкільну освіту” (2001), Коментар до Базового компоненту дошкільної освіти в Україні (2005), Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (2008), Методичні аспекти реалізації Базової програми дитини дошкільного віку «Я у Світі» (2009).

^ Визначення виду досвіду

Досвід ДНЗ № 518 має локальний характер; за змістом - це досвід використання педагогічних технологій; за рівнем творчої самостійності – раціоналізаторський; за кількістю авторів – колективний.

^ Основний зміст досвіду

Дошкільний навчальний заклад № 518 Подільського району м. Києва знаходиться у мікрорайоні Виноградар на околиці міста. Багато років педагогічний колектив поглиблено працює над проблемою екологічного виховання дошкільників. Має з цього питання певні досягнення: у 2007, 2008 роках посів І місце в районному конкурсі на краще облаштування території „У садочку, як у віночку”. Протягом 2006-2008 рр. на базі дошкільного закладу працювала районна школа передового педагогічного досвіду „Мандри екологічною стежкою”, кожне засідання якої проходило з використанням інтерактивних методів навчання дорослих. У 2008 р. колектив дошкільного закладу посів ІІ місце в міському конкурсі „Екологічна стежина”. У фахових виданнях «Дитячий садок», «Дошкілля» були показані окремі аспекти досвіду роботи дошкільного закладу з питання екологічного виховання дошкільників шляхів підвищення рівня їхньої екологічної грамотності, формування екологічної свідомості, що складається з практичного і поведінкового компонентів.

У Святому письмі є такі слова „...настане час, коли людина боятиметься землі...”. Щоб цього не сталося, щоб не проростав бур’ян байдужості, жорстокості, безкультур’я, неповаги до Землі-матінки, до Батьківщини, педагоги визначили мету освітньої роботи дошкільного навчального закладу з питання екологічної освіти дошкільників: формування елементів екологічного світорозуміння, екологічної вихованості; розвиток у дітей позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природного довкілля; формування реалістичних уявлень про явища природи, практичних умінь, дбайливого ставлення до її компонентів та відтворення краси природи в художньо-естетичні практичній діяльності.

Психологи впевнені, що природна потреба осмислити кожне природне явище триває в дітях лише до 10-11 років. Пізніше у них з’являються нові інтереси, часом далекі від вивчення природи. Тому колектив дошкільного навчального закладу № 518 поставив такі пріоритетні завдання екологічного виховання дошкільників:

- виховувати моральність, духовність, любов до природи з раннього віку;

- розвивати естетичне відчуття світу природи, емоційно-чуттєву сферу особистості як одного з компонентів екологічної культури;

- засвоювати перлини народної мудрості, художньої літератури про дбайливе ставлення до природного оточення;

- включати батьків, громадськість у процес екологічного виховання дошкільників, формувати єдине середовище, що виховує “Дошкільний заклад – дім дитини”;

- стимулювати допитливість та зацікавленість у пізнанні природи;

- формувати навичку культурної поведінки в довкіллі; позитивний досвід взаємодії дитини з оточуючим світом, уміння і навичку практичної екологічно зорієнтованої діяльності; активну морально-екологічну позицію особистості по відношенню до оточуючого світу.

Колектив зробив висновок: багатство явищ дійсності відкривається перед дітьми, якщо привчати їх прислухатися до звуків і голосів природи, придивлятися до її краси. Природа виступає перед дитиною в найяскравіших фарбах, змінних образах, явищах, картинах. До всього цього привертається увага дитини, з віком ускладнюються і урізноманітнюються її цілеспрямовані спостереження. У результаті в дітей накопичуються враження не тільки про красу природи, але й про те, як вона змінюється, якщо прикласти трудові зусилля. Діти й самі можуть узяти посильну участь у «перетворенні» природи. Вони можуть доглядати за рослинами, квітами, розфарбовувати ящики для розсади, вази для кімнатних рослин. Заняття з самим природним матеріалом дають дітям можливість проявити ініціативу: вони викладають малюнок з камінчиків, шишок, ліплять зі снігу, складають букети, малюють на піску, асфальті і т.д.

Тож, прагнучи спрямовувати дошкільнят до пізнання навколишньої природи, виховати бережливе ставлення до всього живого, навчити бачити, слухати, відчувати величний світ природи рідного краю, дошкільний заклад звернувся до створення таких екологічних проектів, як «Гриби», «Птахи», «Комахи», «Квіти», «Земля».

За педагогічне кредо колектив узяв слова В.О.Сухомлинського: „Я прагнув, щоб перш ніж розгорнути книжку, прочитати по складах перше слово, діти прочитали сторінки найпрекраснішої в світі книги – книги природи”. Тож девізи: «Моя хата скраю», «Після нас хоч потоп», «На наш вік вистачить», «Після нас хоч траві не рости» та до них подібні як шкідливі й небезпечні занесли в «Екологічний словник».
  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Інститут післядипломної педагогічної освіти iconУправління освіти І науки
Проекту «Формування ключових компетентностей особистості на основі біблійної історії І християнських цінностей», на виконання плану...

Інститут післядипломної педагогічної освіти icon1 сфера застосування
Державне підприємство "Державний проектний інститут містобудування "Міськбудпроєкт" м. Полтава"

Інститут післядипломної педагогічної освіти iconНаціональний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський...
Обґрунтування особливостей інфраструктури ринку нерухомості міста Харкова та аналіз його функціонування. 34

Інститут післядипломної педагогічної освіти iconУправління освіти І науки
Сш №3, 19, 45, 57, 58, зош №4, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 32, 33, 37, 38, 39, 44, 46, 49, 50, 54, 60, 61, шк.інт....

Інститут післядипломної педагогічної освіти iconАппликация из бумаги. Вытынанка
Головне управління освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти iconМіністерство освіти І науки україни
Комунальний заклад «нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №3»

Інститут післядипломної педагогічної освіти iconМіністерство освіти І науки україни
Харьковский национальный университет празднует знаменательную дату – 206-ю годовщину со дня открытия

Інститут післядипломної педагогічної освіти iconАвторефераты профессионально, недорого
Робота виконана у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковсько­го „хаі” Міністерства освіти І науки України

Інститут післядипломної педагогічної освіти iconОбобщение знаний о предложениях (повествовательные, вопросительные, побудительные)
Головне управління освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Інститут післядипломної педагогічної освіти iconАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана на кафедрі цивільного процесу Одеської національної юридичної академії, Міністерство науки І освіти України

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница