Ми, що нижче підписалися: Одеська міська рада, яка діє від імені та в інтересах територіальної громади м. Одеси (ідентифікаційний код юридичної особи 26597691)
Скачать 84.48 Kb.
НазваниеМи, що нижче підписалися: Одеська міська рада, яка діє від імені та в інтересах територіальної громади м. Одеси (ідентифікаційний код юридичної особи 26597691)
Дата публикации03.04.2013
Размер84.48 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Право > Документы
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ДОГОВІР


м. Одеса

«___» ____________ 20__р.


Ми, що нижче підписалися: Одеська міська рада, яка діє від імені та в інтересах територіальної громади м. Одеси (ідентифікаційний код юридичної особи 26597691), місцезнаходження: м. Одеса, Думська площа, 1, і на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.01.1997 р. № 280/07, в особі Одеського міського голови Костусєва Олексія Олексійовича (далі – Сторона -1), з однієї сторони,

Департамент міського господарства Одеської міської ради (ідентифікаційний код юридичної особи __________________________), місцезнаходження: м. Одеса, вул. Успенська, 83/85, в особі в.о. директора департаменту Козловського Олександра Марковича, який діє на підставі Положення про Департамент (далі – Сторона - 2), з другої сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Союз», (ідентифікаційний код юридичної особи 30586931), місцезнаходження: м. Одеса, вул. Марії Демченко, 30, в особі директора Кривенко Юрія Олександровича, який діє на підставі Статуту (далі – Сторона-3), з третьої сторони, керуючись положеннями Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про інвестиційну діяльність», рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради №725 від 22.12.2011р. «Про затвердження рішення конкурсної комісії з вибору інвестора для проведення робіт з будівництва сміттєпереробного та/або сміттєспалювального заводів у м. Одесі», уклали даний Договір про наступне:
Стаття 1. Загальні положення та предмет ДоговоруЦим Договором Сторони встановлюють порядок здійснення будівництва сміттєпереробного заводу (надалі - Завод) на території полігону ТПВ «Дальницькі кар’єри». Загальна площа полігону ТПВ складає - 96,2 га.

Під будівництвом сміттєпереробного заводу Сторони розуміють будівництво сміттєсортувального комплексу з вузлом переробки ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів (ТПВ).

Будівництво сміттєсортувального комплексу поділяється на два етапи:

 • Будівництво приміщень та встановлення сміттєсортувальних ліній з вузлами первинної переробки;

 • Будівництво нового полігону, тобто розширення полігону в межах існуючого звалища, для захоронення залишку ТПВ що спресовується після сортування.

Сторона-1 зобов’язується надати права та згоду на будівництво Заводу, а також для будівництва та експлуатації Заводу надати Стороні – 3 земельну ділянку полігону ТПВ «Дальницькі кар’єри» загальною - 96,2 га.

Сторона – 2 приймає на себе зобов’язання по здійсненню контролю за будівництвом Заводу.

Сторона – 3 приймає на себе зобов’язання по інвестуванню у будівництво грошових коштів, проведення будівельних робіт, введення Заводу в експлуатацію та подальшу експлуатацію Заводу відповідно до законодавства України та цього Договору.
Стаття 2. Порядок внесення та розмір інвестицій


  1. Сторона – 3, на виконання даного Договору, інвестує 100 000 000 (сто мільйонів) гривень.

  2. Інвестиціями Сторони вважають власні та/або залучені грошові кошти, майно та матеріали, обладнання, механізми та устаткування, сортувальні лінії та інше майно необхідне для будівництва та подальшого експлуатування Заводу.

  3. Інвестування здійснюється по мірі необхідності та в рамках будівництва Заводу відповідно до проектної документації та умов даного Договору.


Стаття 3. Права та обов’язки Сторін  1. Сторона – 1:

   1. Зобов’язується надати права та дозвіл на будівництво Заводу;

   2. Зобов’язується виконати всі необхідні дії спрямовані на укладання Стороною – 3 договору оренди земельної ділянки;

   3. Зобов’язується для виконання даного Договору підписати всі необхідні документи, щодо надання земельної ділянки полігону ТПВ загальною площею 96,2 га для будівництва та експлуатації Заводу;

   4. Зобов’язується завантажити роботу Заводу, після введення останнього в експлуатацію, шляхом направлення всього обсягу побутових відходів, які утворюються в будинках комунальної власності;

   5. Зобов’язується забезпечити прийняття тарифу на утилізацію та захоронення ТПВ на рівні економічно обґрунтованого з рентабельністю не нижче 10%;

   6. Надає право Стороні – 3 на виділення ресурсоцінних компонентів із загальної маси твердих побутових відходів та подальшого їх розпорядження;

   7. Має право припинити договірні відносини із Стороною – 3 у випадках порушення ним термінів виконання будівельних робіт та грубого відхилення від проекту.

  2. Сторона – 2:

   1. Здійснює контроль та нагляд за відповідністю робіт згідно проектній документації, будівельними нормами і правилами на будь-якому етапі їх виконання;

   2. Погоджує Графік виконання зобов’язань та провадження робіт з будівництва Заводу;

   3. У разі виявлення порушень у обсягах, якості та термінах виконання робіт Стороною – 3, під час їх виконання, зобов’язує останнього усунути виявлені недоліки із зазначенням розумного терміну усунення.

  3. Сторона – 3:

   1. Зобов’язується внести інвестиції відповідно до ст. 2 цього Договору;

   2. Зобов’язується виконати на свій ризик власними та/або залученими силами і засобами роботи по зведенню об’єкта Заводу відповідно до умов договору;

   3. Забезпечує повне фінансування та виготовлення проектної документації, включаючи можливі роботи, безпосередньо в ньому не згадані, але необхідні для будівництва Заводу і його експлуатації;

   4. Виконати всі роботи в обсязі і строки, передбачені в даному Договорі і ввести об’єкт Заводу в експлуатацію;

   5. Здійснити роботи в повній відповідності з проектами, кошторисами, робочими кресленнями і будівельними нормами і правилами.

   6. Забезпечити виконання на будівельному майданчику необхідних заходів щодо техніки безпеки, охорони навколишнього середовища, землі під час проведення робіт, а також установити освітлення.

   7. Здійснювати охорону споруджуваного об’єкта.

   8. Зобов’язується надати на узгодження Стороні – 2 Графік виконання зобов’язань та провадження робіт з будівництва Заводу на протязі одного місяця з дня отримання земельної ділянки вказаної в ст. 1 цього Договору у користування Стороною – 3.

   9. Виконати в повному обсязі інші зобов’язання, передбачені в наступних статтях даного договору.


Стаття 4. Початок та строки виконання робіт.
  1. Строк будівництва Заводу складає не більш чотири роки з моменту підписання даного Договору та отримання дозволу на початок робіт з будівництва.

  2. Роботи за даним договором будуть розпочаті відповідно до п.4.1. і завершені відповідно до погодженого зі Стороною - 2 графіка провадження робіт;

  3. Зміни до Графіка виконання зобов’язань та провадження робіт з будівництва Заводу, можуть вноситись у разі об’єктивної зміни строків поставки матеріалів і устаткування, які впливають на тривалість будівництва і його вартість. Зміни термінів виконання робіт з будівництва Заводу оформлюються шляхом погодження зі Стороною – 2 нової редакції Графіка виконання зобов’язань та провадження робіт з будівництва Заводу;

  4. При змінах законодавчих і нормативних актів, що погіршують положення Сторін порівняно з їхнім станом на дату укладання даного Договору та приводять до додаткових витрат часу і коштів, раніше погоджені строки будівництва продовжуються відповідно до цього часу. Уточнення строків оформлюється у вигляді нової редакції Графіка виконання зобов’язань та провадження робіт з будівництва Заводу;

  5. Зобов’язання Сторони – 3 щодо будівництва Заводу вважаються виконаними у повному обсязі з моменту здачі його в експлуатацію.


Стаття 5. Якість та гарантії


  1. Сторона – 3 гарантує:

 • якість обладнання, яке буде встановлено на сміттєпереробному Заводі, його відповідність існуючим екологічним нормам та безпеці навколишньому природному середовищу, життю та здоров’ю людей;

 • належну якість використовуваних матеріалів, конструкцій, устаткування і систем, відповідність проектним специфікаціям, державним стандартам і технічним умовам;

 • якість виконання всіх робіт відповідно до проектної документації, діючих норм і технічних умов;

 • своєчасне усунення недоліків і дефектів, виявлених при проведенні робіт;


Стаття 6. Впровадження проекту
  1. Будівництво приміщень та встановлення сміттєсортувальних ліній з вузлами первинної переробки включатиме механічне сортування ТПВ з наступною переробкою ресурсоцінних компонентів ТПВ: ПЕТФ-пляшок, скло, папір, металобрухт поліетиленова плівка;

  2. Будівництво нового полігону, тобто розширення полігону в межах існуючого звалища, для захоронення залишку ТПВ після сортування;

  3. Сторона – 3 поступово запроваджує роздільний збір ресурсоцінних компонентів твердих побутових відходів в місцях компактного утворення відходів (супермаркети, організації підприємства, базари і т.п. та серед населення);

  4. Збір звалищного газу буде впроваджено у разі економічно обґрунтованих висновків експертів та наявність необхідного об’єму запасів такого газу для вироблення альтернативної енергії;


Стаття 7. Обставини непереборної сили


  1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим договором, якщо вони виявились наслідком природних явищ, дії зовнішніх об’єктивних факторів та інших обставин непереборної сили і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору. Строк виконання зобов’язань за цим договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діяли обставини непереборної сили, а також наслідки, викликані цими обставинами.

  2. Якщо обставини непереборної сили або їхні наслідки тривають більш трьох місяців, Сторони обговорюють, які заходи слід вжити для виконання зобов’язань відповідно до умов даного Договору, а також можливість продовження цього Договору.


^ Стаття 8. Введення в експлуатацію та подальша експлуатація Заводу.


  1. Введення в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкта Заводу здійснюється відповідно до діючого в Україні законодавства.

  2. Після завершення будівництва та введення Заводу в експлуатацію останній залишається у власності Сторони – 3. Подальша експлуатація Заводу здійснюється відповідно до діючого в Україні законодавства Стороною – 3.

  3. Починаючи з наступного календарного року після введення Заводу в експлуатацію Сторона – 3 сплачує Стороні – 1 грошові кошти у розмірі 5% від чистого прибутку діяльності Заводу.


Стаття 9. Ліцензії (сертифікати)


  1. Сторона – 3 зобов’язується нести усі витрати, пов’язані з одержанням ліцензій (сертифікатів) на матеріали, устаткування, комплектуючи вироби, необхідні для виконання робіт і експлуатації Заводу.


Стаття 10. Майнова відповідальність сторін
  1. За порушення договірних зобов’язань Сторони несуть відповідальність відповідно до діючого законодавства України.

  2. Сплата штрафів, пені, а також відшкодування збитків не звільняють Сторін від виконання своїх зобов’язань в натурі.


Стаття 11. Особливі умови


  1. Збиток, заподіяний третій особі в результаті будівництва об’єкта з вини будь-якої Сторони, компенсується винною Стороною. Збиток заподіяний такій особі по непередбачених причинах, відшкодовується Сторонами на паритетних засадах.

  2. Будь-яка домовленість між Сторонами, що тягне за собою нові обставини, не передбачені цим договором, вважається дійсною, якщо вона підтверджена Сторонами в письмовій формі.

  3. Спірні питання, що виникають у ході виконання даного договору, вирішуються Сторонами шляхом проведення переговорів, а у разі неузгодження господарським судом у встановленому законом порядку.

  4. Строк дії договору відповідає строку виконання робіт.

  5. Даний договір складений у трьох екземплярах – по одному для кожної Сторони.


Стаття 12. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Ми, що нижче підписалися: Одеська міська рада, яка діє від імені та в інтересах територіальної громади м. Одеси (ідентифікаційний код юридичної особи 26597691) iconЗапорізької області вісімнадцята сесія V скликання рішення
України від 04. 09. 2006р. №296 „Про затвердження Методичних рекомендацій щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних...

Ми, що нижче підписалися: Одеська міська рада, яка діє від імені та в інтересах територіальної громади м. Одеси (ідентифікаційний код юридичної особи 26597691) iconТовариство з обмеженою відповідальністю «Олтурс Україна»
Холявицької Наталії Єрнестівни, що діє на підставі Статуту та Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії ав №566644,...

Ми, що нижче підписалися: Одеська міська рада, яка діє від імені та в інтересах територіальної громади м. Одеси (ідентифікаційний код юридичної особи 26597691) iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної...

Ми, що нижче підписалися: Одеська міська рада, яка діє від імені та в інтересах територіальної громади м. Одеси (ідентифікаційний код юридичної особи 26597691) iconЗатверджено
Повне найменування платника податку (для юридичної особи)/прізвище, ім’я, по-батькові (для фізичної особи)

Ми, що нижче підписалися: Одеська міська рада, яка діє від імені та в інтересах територіальної громади м. Одеси (ідентифікаційний код юридичної особи 26597691) iconЗатверджено
Повне найменування платника податку (для юридичної особи)/прізвище, ім’я, по-батькові (для фізичної особи)

Ми, що нижче підписалися: Одеська міська рада, яка діє від імені та в інтересах територіальної громади м. Одеси (ідентифікаційний код юридичної особи 26597691) iconЗатверджено
Повне найменування платника податку (для юридичної особи)/прізвище, ім’я, по-батькові (для фізичної особи)

Ми, що нижче підписалися: Одеська міська рада, яка діє від імені та в інтересах територіальної громади м. Одеси (ідентифікаційний код юридичної особи 26597691) iconПовне найменування підприємства, установи чи організації або прізвище,...
Представник), здійснити від імені довірителя процедуру реєстрації заявника та генерації ключів для наступних підписувачів акредитованого...

Ми, що нижче підписалися: Одеська міська рада, яка діє від імені та в інтересах територіальної громади м. Одеси (ідентифікаційний код юридичної особи 26597691) iconТрудовий договір між працівником І фізичною особою
Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов’язану з наданням послуг)

Ми, що нижче підписалися: Одеська міська рада, яка діє від імені та в інтересах територіальної громади м. Одеси (ідентифікаційний код юридичної особи 26597691) iconФеодосійська міська рада
В соответствии с пунктом 23 статьи 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет р е ш и л

Ми, що нижче підписалися: Одеська міська рада, яка діє від імені та в інтересах територіальної громади м. Одеси (ідентифікаційний код юридичної особи 26597691) iconФеодосійська міська рада
В соответствии с пунктом 23 статьи 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет р е ш и л

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница