Заява про застосування спрощеної системи оподаткування
Скачать 76.04 Kb.
НазваниеЗаява про застосування спрощеної системи оподаткування
Дата публикации03.08.2013
Размер76.04 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Право > Документы

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

20.12.2011 № 1675


Номер реєстрації

в органі державної податкової служби
Дата взяття на

облік в органі державної податкової служби^ ЗАЯВА

про застосування спрощеної системи оподаткування

1. Найменування органу державної податкової службиФізична особа - підприємець
Юридична особа

^ 2. Код за ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер), або серія та номер паспорта*^ 3. Найменування суб’єкта господарювання або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця^ 4. Дані документа, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи та/або фізичної особи – підприємця (назва, номер, дата)


^ 5. Підстави подання заяви

5.1. Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування **

Відповідно до глави 1 розділу ХІV Податкового кодексу України (далі – Кодекс) прошу перевести мене на
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з «____» _________________20____р.

(словами)

^ 5.2. Зміна ставки єдиного податку ***

з групи на групу або зі ставки на ставку %

5.3. Внесення змін до свідоцтва платника єдиного податку*** щодо:

найменування суб’єкта господарювання (юридичної особи) або прізвища, імені та по батькові фізичної особи – підприємця;

видів господарської діяльності;

організаційно–правової форми юридичної особи;

податкової адреси суб’єкта господарювання;

серії та номера паспорта (для фізичних осіб*);

місця провадження господарської діяльності.

^ 5.4. Відмова від спрощеної системи оподаткування***:

дата (період) період відмови від застосування спрощеної системи оподаткування з « »_______20_р.

(словами)

^ Причини відмови від спрощеної системи оподаткування***:

припинення провадження господарської діяльності;

самостійна відмова у зв’язку з переходом на сплату інших податків та зборів;
перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу та нездійснення

переходу на застосування іншої ставки (для платників єдиного податку першої і другої груп);

перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу ХІV Кодексу (для платників єдиного податку першої та другої груп, які використали право на застосування інших ставок, встановлених для третьої групи);

перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу (для платників єдиного податку третьої і четвертої груп);

застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначені у пункті 291.7 статті 291 глави 1 розділу ХІV Кодексу;

здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування,
або невідповідність вимогам організаційно-правових форм господарювання;

перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником

єдиного податку;

здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку – фізичної особи-підприємця;

сплата до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника єдиного податку протягом двох послідовних кварталів;

анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (для платників єдиного податку третьої і четвертої груп, які застосовують ставку 3%) та нездійснення переходу на застосування ставки 5%.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

( необхідне позначити знаком "” або “”)
^ 6. Податкова адреса суб’єкта господарювання

Поштовий індекс Країна

Область

Район

Місто

Вулиця

Будинок / Корпус Офіс / квартира

Контактний телефон Факс (за наявності)

E-mail (за наявності)
^ 7. Місце провадження господарської діяльності (індекс, найменування населеного пункту, адреса):
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

^ 8. Обрана ставка єдиного податку при переході на спрощену систему оподаткування
відсотків до розміру мінімальної заробітної плати**** та група , або ставка у відсотках до

доходу
^ 9. Кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою-підприємцем у трудових відносинах,

або середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи
^ 10. Обрані види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005

Код згідно з КВЕД

назва згідно з КВЕД    1. ^ . У разі здійснення виробництва (з пункту 10):

Код згідно з КВЕД

вид товару (продукції)11. Наявність податкового боргу, крім безнадійного податкового боргу, що виник унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин): відсутній наявний сума ________________ грн.
12. Обсяг доходу за попередній календарний рік становить (пункт 5 Розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування)** _________________________________________________________________________________грн.                                                      (сума словами ) 

^ 13. Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування за попередній календарний рік додається (“” або “-”)**
Мені відомі вимоги глави 1 розділу ХІV Кодексу, граничні терміни сплати єдиного податку та ставки єдиного податку, термін подання звітності, обмеження у застосуванні спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та відповідальність платника єдиного податку, а також вимоги чинного законодавства про необхідність утримання та перерахування до бюджету податку на доходи фізичних осіб, які нараховуються і виплачуватимуться найманим працівникам, та про необхідність подання до органів державної податкової служби відомостей про виплачені доходи.
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.

** Для суб’єктів господарювання, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

*** Для суб’єктів господарювання, яким в установленому порядку видано свідоцтво про сплату єдиного податку.

****З урахуванням пунктів 293.6 та 293.7 статті 293 глави 1 розділу ХІV Кодексу.Суб'єкт господарювання

_________________________
(підпис, дата)

М. П.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування iconЗаява про застосування спрощеної системи оподаткування
Код єдрпоу, або реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування iconПорядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування
«Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV «Спеціальні податкові режими» Податкового кодексу України (далі...

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування iconПро затвердження Інструкції про порядок застосування засобів ваговимірювальної...
Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", інших нормативно-правових актів з питань метрології І з...

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування iconУказ президента україни про спрощену систему оподаткування, обліку...
Установлено, що з 1 липня 2005 року до прийняття Закону України "Про спрощену систему оподаткування" цей Указ застосовується з урахуванням...

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування iconПро затвердження Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом...
На виконання статті 4 Указу Президента України від 3 липня 1998 року n 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності...

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування iconУправління у справах захисту прав споживачів у
«Про здійснення розрахунків за продані товари (надані послуги) з використанням спеціальних платіжних засобів» та п. 14 Закону України...

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування iconПро затвердження Положення про систему управління безпекою польотів на авіаційному транспорті
Про додаткові заходи на виконання рішення Ради національної безпеки І оборони України від 27 вересня 2000 року, з метою створення...

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування iconПерелік документів, що надаються клієнтом-фізичною особою – підприємцем у Банк
Фінансові (річні) звітні документи підприємця (декларація або звіт платника єдиного податку баланс та форма 2 (у скороченому вигляді)...

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування iconАнкета. Заява підприємства на отримання
...

Заява про застосування спрощеної системи оподаткування iconМетодичні рекомендації щодо провадження у справах про порушення митних правил
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница