«конверсбанк» р І ч н а фінансова звітність за 2 0 0 9 рік
Название«конверсбанк» р І ч н а фінансова звітність за 2 0 0 9 рік
страница1/35
Дата публикации15.03.2013
Размер4.85 Mb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35Публічне акціонерне товариство «КОНВЕРСБАНК»

2009


Публічне акціонерне товариство
«КОНВЕРСБАНК»


Р І Ч Н А
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ЗА 2 0 0 9 РІК

КИЇВ - 2010

Загальна інформація про діяльність банку.
Офіційне найменування банку:


 • Повне найменування :


Українською мовою: Публічне акціонерне товариство «КОНВЕРСБАНК»;

Російською мовою: Публичное акционерное общество «КОНВЕРСБАНК»;

Англійською мовою: Public Joint Stock Company «KONVERSBANK» • ^ Скорочене найменування:


Українською мовою: ПАТ «КОНВЕРСБАНК»;

Російською мовою: ПАО «КОНВЕРСБАНК»;

Англійською мовою: PJSC «KONVERSBANK».

^ Місцезнаходження та адреса: Україна, 03141, м. Київ, вул. Солом’янська, 33.

Організаційно – правова форма: публічне акціонерне товариство (ПАТ).

Код ЄДРПОУ: 34353904
Річна фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «КОНВЕРСБАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2009 року та за рік, що закінчився 31 грудня 2009 року, складена у тисячах гривень.

Публічне акціонерне товариство «КОНВЕРСБАНК» (далі - банк або ПАТ «КОНВЕРСБАНК») зареєстроване Національним банком України 5 травня 2006 року за № 306 у вигляді Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР-БАНК».

В листопаді 2009 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР-БАНК» реорганізовано в Публічне акціонерне товариство «Комерційний Банк «ПАРТНЕР-БАНК».

В лютому 2010 року Публічне акціонерне товариство «Комерційний Банк «ПАРТНЕР-БАНК» змінило назву на Публічне акціонерне товариство «КОНВЕРСБАНК».

Публічне акціонерне товариство «КОНВЕРСБАНК» є правонаступником всіх майнових і немайнових прав та обов`язків Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «ПАРТНЕР-БАНК» та Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР-БАНК».

Банк позиціонує себе як універсальний банк, надає широкий спектр банківських послуг та у своїй діяльності орієнтується на обслуговування корпоративних клієнтів, середнього та малого бізнесу, а також фізичних осіб.

Банк є міжрегіональним банком, станом на кінець дня 31 грудня 2009 року представлений 28 відділеннями у 4 областях України: м. Київ та Київська область - 14 відділень, Чернігів - 9 відділення, м. Одеса - 4 відділення, в м. Луганськ - 1 відділення. Присутність банку у м. Києві є найбільшою. У 2010 році банк планує відкрити 8 відділень на території України.

У 2009 році банк здійснював свою діяльність у відповідності з ліцензією № 227 від 14 червня 2006 року та дозволом № 227-1 від 14 червня 2006 року, виданими Національним банком України Товариству з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР-БАНК». З 16 листопада 2009 року банк здійснював свою діяльність у відповідності з ліцензією № 227 від 16 листопада 2009 року та дозволом № 227-3 від 16 листопада 2009 року, виданими Національним банком України Публічному акціонерному товариству «Комерційний Банк «ПАРТНЕР-БАНК».

ПАТ «КОНВЕРСБАНК» здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про банки і банківську діяльність», нормативними актами Національного банку України, Статутом банку, та у відповідності з ліцензією № 227 від 03 березня 2010 року та дозволом № 227-3 від 03 березня 2010 року, виданими Національним банком України, а саме:

 • приймання вкладів (депозитів) від юридичних та фізичних осіб;

 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик;

 • надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

 • придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

 • лізинг;

 • послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

 • випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

 • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.

А також пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України „Про банки та банківську діяльність”:

 • операції з валютними цінностями:

 • неторговельні операції з валютними цінностями;

 • операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах банків;

 • ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

 • торгівля іноземною валютою на валютному ринку України;

 • інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України;

   • емісію власних цінних паперів;

   • організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

   • здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

   • перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;

   • операції за орученням клієнтів або від свого імені:

  • з інструментами грошового ринку;

  • з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

  • з фінансовими ф`ючерсами та опціонами.


ПАТ «КОНВЕРСБАНК» має ліцензії Державної комісії по цінних паперах та фондовому ринку:

    1. Андерайтинг – ліцензія серії АВ №520469 від 17.03.2010;

    2. Дилерська діяльність – ліцензія серії АВ №520468 від 17.03.2010;

    3. Брокерська діяльність – ліцензія серії АВ №520467 від 17.03.2010.


ПАТ «КОНВЕРСБАНК» у 2009 році здійснював свою діяльність у вигляді ТОВ «ПАРТНЕР-БАНК» у відповідності до ліцензій Державної комісії по цінних паперах та фондовому ринку:

 1. Андерайтинг – ліцензія серії АВ №362163 від 13.08.07;

 2. Дилерська діяльність – ліцензія серії АВ №362162 від 13.08.07;

 3. Брокерська діяльність – ліцензія серії АВ №362161 від 13.08.07.Діяльність банку протягом 2009 року здійснювалася відповідно до обраної стратегії і характеризувалась стабільним і динамічним розвитком.

Банк зареєстрований учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 13 липня 2006 року реєстраційний № 189, свідоцтво №180, видане ТОВ «ПАРТНЕР-БАНК» 13 липня 2006 року, зміна свідоцтва на ПАТ «КОНВЕРСБАНК» 16 березня 2010 року. Член Української платіжної системи «Укркарт», ліцензія серії LA №40 з 25.07.2006 року BIN 604040.

Адміністративний Комітет корпорації “VISA” в регіоні «СЕМЕА» 4 жовтня 2007 року прийняв рішення щодо надання банку статусу Учасника платіжної системи «Visa International» за підтримки ВАТ АБ «Укргазбанк». Банк активно розвиває картковий бізнес. Інфраструктура обслуговування карткового бізнесу розвивається пропорційно зростанню кількості клієнтів. Банк є членом Асоціації «Український кредитно-банківський союз».

Банком підписано генеральний договір про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів № 62 від 04 липня 2007 р. з Державною іпотечною установою.

Внаслідок позитивного рішення Експертної Ради Премій банку надано статус Лауреат Премії «Український Фінансовий Олімп».
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

«конверсбанк» р І ч н а фінансова звітність за 2 0 0 9 рік iconРічна фінансова звітність відкритого акціонерного товариства Акціонерний банк «укргазбанк»

«конверсбанк» р І ч н а фінансова звітність за 2 0 0 9 рік iconПоложення про винагороду за підсумками роботи за рік державного підприємства «Контракт»
Положення про винагороду за підсумками роботи за рік (далі — Положення) визначає порядок І умови виплати працівникам підприємства...

«конверсбанк» р І ч н а фінансова звітність за 2 0 0 9 рік iconТ. В. Желновач м. Сніжне 2010-2011 навч рік
Сьогодні, діти, я приготувала для вас випробування, хочу перевірити, як ви засвоїли слова, що означають назви предметів

«конверсбанк» р І ч н а фінансова звітність за 2 0 0 9 рік iconНаказ
Згідно з вимогами ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Інструкції по інвентаризації...

«конверсбанк» р І ч н а фінансова звітність за 2 0 0 9 рік iconДля оцінки кредитоспроможності
Фінансові (річні) звітні документи (баланс (форма 1), звіт про фінансові результати (форма 2)), за 2 попередніх роки та квартальна...

«конверсбанк» р І ч н а фінансова звітність за 2 0 0 9 рік icon2012 у 2012 році ООН організовує проведення наступних міжнародних років
Міжнародний рік стійкої енергетики для всіх. Відзначається згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН

«конверсбанк» р І ч н а фінансова звітність за 2 0 0 9 рік iconПротокол
Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна...

«конверсбанк» р І ч н а фінансова звітність за 2 0 0 9 рік iconПерелік документів, що надаються клієнтом-фізичною особою – підприємцем у Банк
Фінансові (річні) звітні документи підприємця (декларація або звіт платника єдиного податку баланс та форма 2 (у скороченому вигляді)...

«конверсбанк» р І ч н а фінансова звітність за 2 0 0 9 рік iconПоложення про зимові Всеукраїнські молодіжні змагання з альпінізму
Говерлу в Карпатах проводяться в період з 5 січня по 14 лютого 2009 року відповідно до плану молодіжних заходів фаіс україни на 2009...

«конверсбанк» р І ч н а фінансова звітність за 2 0 0 9 рік iconДвнз «національний гірничий університет» київський національний торговельно-економічний...
Плану конференцій на 2013 рік Національного гірничого університету (Наказ мон №1/9-38 від 22 січня 2013 р.) 11–12 квіт­ня 2013 року...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница