Другий Проект розвитку експорту між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України"
Скачать 436.79 Kb.
НазваниеДругий Проект розвитку експорту між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України"
страница1/4
Дата публикации15.03.2013
Размер436.79 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4
Угода про позику

(Другий Проект розвитку експорту)

між

Міжнародним банком реконструкції та розвитку

та

відкритим акціонерним товариством "Державний експортно-імпортний банк України"
від 26 вересня 2006 року

ПОЗИКА НОМЕР 4836-UA
УГОДА, датована 26.09.2006 р., між МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (Банк) та ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" (Укрексім) (Позичальник).
ОСКІЛЬКИ (A) Україна (Гарант) та Позичальник, будучи впевнені в обґрунтованості і пріоритетності Проекту, зазначеного у Додатковій статті 2 до цієї Угоди, звернулися до Банку по допомогу у фінансуванні Проекту;
(B) згідно з угодою (Гарантійна Угода ( 996_056 ) від тієї ж дати, що і цей документ, між Гарантом та Банком Гарант погодився гарантувати зобов'язання Позичальника стосовно Позики та прийняти на себе такі інші зобов'язання, які визначені Гарантійною Угодою;

та
ОСКІЛЬКИ Банк погодився, на підставі, серед іншого, вищезазначеного надати Позичальникові Позику згідно з умовами, визначеними цією Угодою;
ТОМУ сторони цього документа цим домовились щодо такого:

СТАТТЯ I
Загальні умови; дефініції
Розділ 1.01 "Загальні умови, які використовуються для Позикових та Гарантійних угод для одновалютних позик" Банку від 30 травня 1995 р. ( 996_050 ) (з поправками, внесеними до 1 травня 2004 р.) зі змінами, встановленими нижче у цій Угоді (Загальні Умови), становлять невід'ємну частину цієї Угоди:
(a) у Розділ 5.08 Загальних Умов внесено такі зміни та доповнення:
"Розділ 5.08. Сплата податків
За винятком того, що зазначено іншим чином в Угоді про позику, кошти Позики можуть бути зняті для виплати податків, що встановлені Позичальником або Гарантом, або чинних на території Позичальника або Гаранта, з товарів або послуг, які фінансуються в рамках Позики, або на їх імпорт, виготовлення, закупівлю або постачання. Фінансування таких податків регулюється політикою Банку щодо необхідності ощадливого та ефективного використання коштів його позик. З цією метою, якщо Банк у будь-який час визначає, що сума будь-яких податків, що стягуються за будь-який товар, що підлягає фінансуванню за рахунок коштів Позики, або у зв'язку з ним, є надмірною або іншим чином недоцільною, Банк може, повідомивши Позичальника, скоригувати частку для зняття, визначену або зазначену стосовно такого товару в Угоді про позику, як це вимагається згідно з такою політикою Банку".
(b) Розділ 6.03 (c) Загальних Умов змінено та доповнено шляхом заміни слів "корупційний або шахрайський" на слова "корупційний, шахрайський, змовницький або примусовий".
Розділ 1.02. За винятком випадків, коли інше випливає з контексту, кілька термінів, які визначені в Загальних Умовах та в Преамбулі до цієї Угоди, мають відповідні значення, які визначені цим документом, і наступні додаткові терміни мають такі значення:
(a) "Підприємство-бенефіціар" означає підприємство, яке задовольняє відповідні критерії, як зазначено у параграфі 4 Доповнення до Додатка до Додаткової статті 5 до цієї Угоди, якому Позичальник пропонує надати або надав Субкредит і/або Лізингове фінансування (як визначено нижче у цій Угоді);
(b) "Оцінка екологічного впливу" або "ОЕВ" означає оцінку, яка має бути проведена для Субпроектів (визначених нижче), що вимагають такої оцінки відповідно до вимог Операційного регламенту;
(c) "Екологічний аналіз" означає екологічний аналіз в Операційному регламенті, в якому викладено екологічні заходи, заходи з мінімізації впливу на навколишнє середовище, моніторингу та інституціональні заходи, які мають бути вжиті в рамках Проекту для забезпечення того, щоб усі екологічні питання були адекватно взяті до уваги в процесі реалізації Проекту.
(d) "Лізингове фінансування розвитку експорту" або "Лізингове фінансування" означає фінансування, що здійснюється або має бути здійснене БУ (як визначено нижче у цій Угоді) з коштів Позики, що виділяються в певний час для Категорії (1) таблиці, викладеної у параграфі 1 Додаткової статті 1 до цієї Угоди, з метою фінансування усіх або частини витрат, що несе Підприємство-бенефіціар за товари, роботи та послуги в рамках Субпроекту розвитку експорту (як визначено нижче у цій Угоді);
(e) "Субкредит розвитку експорту" або "Субкредит" означає кредит, що надається або пропонується для надання Банком-учасником (як визначено нижче у цій Угоді) з коштів Позики, що виділяються у певний час для Категорії (1) таблиці, викладеної у параграфі 1 Додаткової статті 1 до цієї Угоди, з метою фінансування усіх або частини витрат, що несе Підприємство-бенефіціар за товари, роботи та послуги в рамках Субпроекту розвитку експорту (як визначено нижче у цій Угоді);
(f) "Субпроект розвитку експорту" або "Субпроект" означає конкретний проект, обраний відповідно до параграфа 5 Доповнення до Додатка до Додаткової статті 5 до цієї Угоди, запропонований для здійснення Підприємством-бенефіціаром, у цілому або частково за рахунок використання надходжень Субкредиту або Лізингового фінансування;
(g) "Звіт про фінансовий моніторинг" або "ЗФМ" означає кожен звіт, підготовлений у відповідності до Розділу 4.02 цієї Угоди;
(h) "Спрощене лізингове фінансування у рамках ліміту" означає Лізингове фінансування, запропоноване для здійснення у сумі, меншій, ніж граничний рівень, визначений для попереднього розгляду Банком в рамках параграфа 2(b) Доповнення до Додатка до Додаткової статті 5 до цієї Угоди для Субпроекту розвитку експорту, який відповідає вимогам, щоб бути схваленим Позичальником за відсутності такого попереднього розгляду згідно з положеннями цього параграфа;
(i) "Спрощений субкредит у рамках ліміту" означає Субкредит, запропонований для надання у сумі, меншій, ніж граничний рівень, визначений для попереднього розгляду Банком в рамках параграфа 2(b) Доповнення до Додатка до Додаткової статті 5 до цієї Угоди для Субпроекту розвитку експорту, який відповідає вимогам, щоб бути схваленим Позичальником за відсутності такого попереднього розгляду згідно з положеннями цього параграфа;
(j) "Міжнародні стандарти фінансової звітності" або "МСФЗ" означають стандарти бухгалтерського обліку, опубліковані або підтверджені Комітетом з міжнародних бухгалтерських стандартів;
(k) "Показники моніторингу та оцінки" означають узгоджені показники ефективності діяльності, викладені у листі від тієї ж дати, що і ця Угода, які мають використовуватися Позичальником у рамках Проекту для оцінки ходу реалізації проекту і ступеня досягнення цілей Проекту;
(l) "Національний банк України" або "НБУ" означає центральний банк Гаранта;
(m) "Операційний регламент" означає регламент, що має бути розроблений та узгоджений Позичальником, і в якому детально викладено інституційні, реалізаційні, адміністративні та моніторингові домовленості в рамках Проекту, включаючи операційні та адміністративні процедури для БУ (як визначено нижче у цій Угоді) стосовно підготовки, узгодження, обробки, фінансування, реалізації та нагляду за Субкредитами та Лізинговим фінансуванням;
(n) "ГУП" означає підрозділ з реалізації проекту Позичальника, створений 15 жовтня 1996 р. згідно з Наказом N 255 Позичальника, або будь-який правонаступник такого підрозділу;
(o) "Банк-учасник" або "БУ" означає приватний комерційний банк, зареєстрований та ліцензований відповідно до національного законодавства Гаранта та відібраний Позичальником згідно з критеріями, викладеними у параграфі A.1 (a) Додатка до Додаткової

статті 5 до цієї Угоди;
(p) "План закупівель" означає план закупівель Позичальника, датований 26 червня 2006 р., що охоплює початковий період у вісімнадцять (18) місяців (або довший) реалізації Проекту, який в певний час оновлюється відповідно до положень Розділу 3.02 (b) цієї Угоди для охоплення наступного періоду з вісімнадцяти (18) місяців або довшого періоду реалізації Проекту;
(q) "Спеціальний рахунок" означає рахунок, на який є посилання в положеннях Розділу 2.02 (b) цієї Угоди;
(r) "Установчі документи" означають Указ Президента України від 3 січня 1992 р. N 29/92 ( 29/92 ) "Про створення Відкритого акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"; Розпорядження Президента України від 27 квітня 2000 р. N 189 ( 189/2000-рп ) "Про перетворення Державного експортно-імпортного банку України у Відкрите акціонерне товариство"; Статут Позичальника, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2000 р. N 1250 ( 1250-2000-п ); та такі інші закони, декрети, ліцензії, статути або постанови, якими регулюється діяльність Позичальника і які можуть в певний час затверджуватись або приписуватись у законодавчому порядку;
(s) "Субсидіарний кредит" означає будь-який кредит, наданий згідно з Субсидіарною кредитною угодою (як визначено нижче у цій Угоді); і
(t) "Субсидіарна кредитна угода" означає угоду, укладену або яка має бути укладена між Позичальником і БУ згідно з параграфом 3(b) Додаткової статті 5 до цієї Угоди, в яку можуть бути внесені поправки в певний час, і цей термін включає в себе усі додаткові статті, які доповнюють Субсидіарну кредитну угоду.

^ СТАТТЯ II
Позика
Розділ 2.01. Банк погоджується надати Позичальникові, згідно з умовами, визначеними або зазначеними в цій Угоді, позику у сумі, що дорівнює ста п'ятидесяти чотирьом мільйонам п'ятистам тисячам доларів США (154500000 дол. США).
Розділ 2.02. (a) Сума Позики може бути знята з Рахунку Позики згідно з положеннями Додаткової статті 1 до цієї Угоди для оплати:
(i) понесених витрат (або, за згодою Банку, які мають бути понесені) щодо обґрунтованої вартості товарів і послуг консультантів, необхідних для Частини B Проекту, і які мають фінансуватись з коштів Позики;
(ii) сум, сплачених (або, за згодою Банку, які мають бути сплачені) з боку БУ в рахунок списання, здійсненого Підприємством-бенефіціаром в рамках Субкредиту або Лізингового фінансування для фінансування обґрунтованої вартості товарів, робіт та послуг, що необхідні для Субпроекту, стосовно якого є запит щодо списання з Рахунку Позики; і
(iii) щодо комісії, зазначеної у Розділі 2.04 цієї Угоди.
(b) Позичальник може в цілях Проекту відкрити і вести у доларах США спеціальний депозитний рахунок у ВАТ "Укрексімбанк" або іншому комерційному банку, прийнятному для Банку, згідно з умовами, які задовольняють Банк, включно з відповідним захистом від взаємозаліків, конфіскації або накладення арешту. Внесення депозитів на Спеціальні Рахунки та виплати з них здійснюються відповідно до положень Додаткової статті 6 до цієї Угоди.
Розділ 2.03. Кінцевою датою має бути 31 грудня 2011 р. або така пізніша дата, визначена Банком. Банк невідкладно повідомляє Позичальника про встановлення такої більш пізньої дати.
Розділ 2.04. Позичальник сплачує Банку разову комісію за надання Позики у сумі, що дорівнює одному проценту (1%) суми Позики, на частину якої може бути надана знижка, як може бути визначено Банком в певний час. На Дату набуття чинності або негайно після неї Банк від імені Позичальника знімає з Рахунку Позики і сплачує собі суму такої комісії.
Розділ 2.05. Позичальник сплачує Банку комісію за зобов'язання за ставкою три чверті від одного відсотка (3/4 від 1%) річних на основну суму Позики, не знятої з рахунку в певний

час.
Розділ 2.06. (a) Позичальник сплачує проценти на основну суму Позики, списану з рахунку та непогашену в певний час за ставкою для кожного Процентного періоду, яка дорівнює Базовій ставці LIBOR плюс Сумарний спред LIBOR.
(b) для цілей цього Розділу:
(i) "Процентний період" означає початковий період, що розпочинається з дати цієї Угоди, включаючи цю дату, до, але не включає першу Дату виплати процентів, яка віднесена до наступного періоду, і після початкового періоду - кожний період з Дати виплати процентів та включаючи цю дату, до наступної Дати виплати процентів, але виключаючи її.
(ii) "Дата виплати процентів" означає будь-яку дату, визначену в Розділі 2.07 цієї Угоди.
(iii) "Базова ставка LIBOR" означає для кожного Процентного періоду ставку пропозиції депозитів на лондонському міжбанківському ринку для шестимісячних депозитів в доларах для значення на перший день такого Процентного періоду (або, у випадку початкового Процентного періоду - за ставкою на Дату виплати процентів, яка діє на перший або найближчий попередній день цього Процентного періоду), як це обґрунтовано визначено Банком і виражено як відсоток річних.
(iv) "Сумарний спред LIBOR" означає для кожного Процентного періоду: (A) три чверті одного відсотка (3/4 від 1%); (B) мінус (або плюс) середньозважену маржу для такого Процентного періоду, нижчу (або вищу) за ставки пропозицій депозитів на лондонському міжбанківському ринку депозитів, або інші довідкові ставки для шестимісячних депозитів відносно непогашених позик Банку або їх частин, виділених Банком для фінансування одновалютних позик або їх частин, наданих ним, що включають Позику, як це обґрунтовано визначено Банком та виражено як відсоток річних.
(c) Банк повідомляє Позичальника про Базову ставку LIBOR та Сумарний спред LIBOR для кожного Процентного періоду негайно після їх визначення.
(d) У будь-який час, враховуючи зміни в ринковій практиці, які впливають на визначення процентних ставок, зазначених у Розділі 2.06, Банк визначає, що в інтересах його позичальників в цілому та в інтересах Банку є застосування іншого базису для визначення процентних ставок, застосовуваних до Позики, інших, ніж це визначено в згаданому Розділі, Банк може змінити базис для визначення процентних ставок, які застосовуються для Позики шляхом повідомлення Позичальника про новий базис - щонайменше за шість (6) місяців. Новий базис набуває чинності з дати закінчення періоду повідомлення, за винятком випадків, коли протягом зазначеного періоду Позичальник повідомляє Банк про свої заперечення щодо цього, у цьому випадку названа зміна не повинна застосовуватися до Позики.
Розділ 2.07. Проценти та інші збори сплачуються кожні півроку за заборгованістю на 15 квітня та 15 жовтня кожного року.
Розділ 2.08. Позичальник погашає основну суму Позики згідно з графіком погашення, який наведено у Додатковій статті 3 до цієї Угоди.
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Другий Проект розвитку експорту між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та відкритим акціонерним товариством \"Державний експортно-імпортний банк України\" iconПублічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України»

Другий Проект розвитку експорту між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та відкритим акціонерним товариством \"Державний експортно-імпортний банк України\" iconЕ. Г. Пугачева, канд екон наук
Розглянуто ідеї теорії складних систем стосовно до задач економічного розвитку. Обговорюються можливості теорії складних систем адекватно...

Другий Проект розвитку експорту між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та відкритим акціонерним товариством \"Державний експортно-імпортний банк України\" iconЗатверджую
Всеукраїнські змагання зі спортивного туризму проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Україні як ефективного...

Другий Проект розвитку експорту між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та відкритим акціонерним товариством \"Державний експортно-імпортний банк України\" iconЗакон України «Про дошкільну освіту»
Реформування соціально-економічної І політичної систем розвитку України припускає багатофункціональну перебудову всіх сфер діяльності,...

Другий Проект розвитку експорту між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та відкритим акціонерним товариством \"Державний експортно-імпортний банк України\" icon{ Кодекс набирає чинності з 1 січня 2004 року, крім частини
України. Кодекс спрямований на забезпечення захисту економічних інтересів України, створення сприятливих умов для розвитку її економіки,...

Другий Проект розвитку експорту між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та відкритим акціонерним товариством \"Державний експортно-імпортний банк України\" iconМіністерство економічного розвитку І торгівлі України Торгово-промислова...
Кабінету Міністрів Республіки Узбекистан №127 від 13. 05. 2013 р. „Про додаткові заходи щодо удосконалення ввозу товарів широкого...

Другий Проект розвитку експорту між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та відкритим акціонерним товариством \"Державний експортно-імпортний банк України\" iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади транспортно-експедиторської діяльності в Україні І спрямований на створення умов...

Другий Проект розвитку експорту між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та відкритим акціонерним товариством \"Державний експортно-імпортний банк України\" iconЗакон україни
Цей Закон встановлює правові та організаційні основи планування, забудови та іншого використання територій І спрямований на забезпечення...

Другий Проект розвитку експорту між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та відкритим акціонерним товариством \"Державний експортно-імпортний банк України\" iconЗакон україни
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд), порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини...

Другий Проект розвитку експорту між Міжнародним банком реконструкції та розвитку та відкритим акціонерним товариством \"Державний експортно-імпортний банк України\" iconЗакон україни
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд), порядок виплати Фондом відшкодування за вкладами, а також регулюються відносини...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница