Розділ I. Основні відомості про емітента




НазваниеРозділ I. Основні відомості про емітента
страница1/17
Дата публикации15.03.2013
Размер2.08 Mb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Квартальна інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

23697280

Повне найменування емітента:

Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"

Скорочене найменування емітента (за наявності):

АБ "Укргазбанк"

Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ:

Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента:




Поштовий індекс:

03087

Область:

Київська

Район:

Солом'янський

Населений пункт:

м.Київ

Вулиця:

Єреванська

Будинок:

1

Корпус:




Офіс / квартира:




Міжміський код та телефон емітента:

0445941136

Номер факсу емітента:

0445941136

Веб-сайт емітента:




Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік):

30.06.2012


 

Вступ

      Придбання цінних паперів АБ "Укргазбанк" пов’язане з ризиками, описаними у квартальній інформації, а саме у розділі ІІ "Фактори ризику".

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

     

      1.1. Повне найменування - Публічне акціонерне товариство акціонерний банк "Укргазбанк"; скорочене найменування - АБ "Укргазбанк". Код за ЄДРПОУ - 23697280.

      Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 24817 від 15.05.2002р. «Укргазбанк».

      Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 28368 від 15.11.2002р. «ukrgasbank».

     

      1.2. Дата проведення державної реєстрації - 21.07.1993р.

      Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію, у зв'язку зі зміною назви емітента - 12.06.2009р.; номер свідоцтва серії А01 №374085, видане Солом'янською районною у місті Києві державною адміністрацією.

     

      Місцезнаходження: 03047, Солом'янський р-н, м. Київ, вул. Єреванська, б.1. Телефон/факс телефон цілодобової підтримки 0 800 309 000, (044) 494-46-50, e-maіl: mslyuev@ukrgasbank.com, (044) 239-28-30, sfomichova@ukrgasbank.com, (044) 594-11-30. Веб-сторінка, на якій доступна інформація про емітента: http://www.ukrgasbank.com/ukr

     

      Місцезнаходження спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами (Департамент інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу): м. Київ, вул. Єреванська, 1. Телефон/факс: (044) 594 11 30. Електронна пошта: sfomichova@ukrgasbank.com. Веб-сторінка www.ukrgasbank.com

     

      1.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації, а також строк, до якого емітент буде існувати.

      Дата проведення державної реєстрації емітента 21.07.1993р. Емітент створений на невизначений строк, згідно з установчими документами.

      1.4. Інформація про купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю, що мала місце протягом звітного періоду.

      Протягом 2 кварталу 2012 року випадків купівлі чи продажу емітентом понад 10 відсотків вартості активів у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи не відбулося.

     

      1.5. Інформація про структурні зміни, які відбулись протягом звітного періоду в органах емітента, організаційній структурі емітента, основних структурних підрозділах емітента та їх функціональному призначенні.

      АБ “Укргазбанк” – це Банк з розвинутою регіональною структурою на території України. Організаційна структура АБ “Укргазбанк” визначається рішеннями Правління Банку. Кожний підрозділ діє відповідно до завдань, функцій, повноважень та прав, встановлених для нього у положенні про відповідний підрозділ та іншими актами внутрішнього регулювання.

      Станом на 30.06.2012 року АБ “Укргазбанк” мав наступну організаційну структуру:

      - Правління банку;

      - Служба внутрішнього аудиту;

      - Служба Голови Правління;

      - Служба банківської безпеки;

      - Служба корпоративного секретаря;

      - Юридична служба;

      - Перший відділ;

      - Департамент управління персоналом;

      - Управління депозитарної діяльності;

      - Управління методології та реінжинірингу бізнес-процесів;

      - Департамент ризик-менеджменту;

      - Департамент роздрібного банкінгу;

      - Центр прийняття кредитних рішень;

      - Департамент управління мережею;

      - Дирекція дистанційних продажів;

      - Департамент з питань взаємодії з небанківськими установами;

      - Департамент корпоративного банкінгу;

      - Департамент інформаційної політики, маркетингу та реклами;

      - Департамент по роботі з корпоративними та VIP клієнтами;

      - Відділ по зв’язках з громадськістю;

      - Департамент по роботі з системними клієнтами;

      - Департамент врегулювання боргових конфліктів;

      - Департамент інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу;

      - Казначейство;

      - Генеральний Департамент розвитку інформаційних технологій;

      - Департамент міжнародного бізнесу;

      - Служба фінансового моніторингу;

      - Фінансово-економічний департамент;

      - Департамент супроводження та підтримки операційної діяльності;

      - Управління обліку внутрішньобанківських операцій;

      - Управління податкового обліку та розрахунків з бюджетом;

      - Управління грошового обігу, касових операцій та перевезення цінностей;

      - Департамент централізованого супроводження та підтримки клієнтських операцій;

      - Адміністративно господарський департамент;

      - Відділ організації конкурсних торгів;

      - Відділ охорони праці;

      - Відділ управління іпотечним покриттям;

      - Управління проектів;

      - Департамент регіонального управління мережею;

      - Київська регіональна дирекція;

      - Волинська регіональна дирекція;

      - Подільська регіональна дирекція;

      - Одеська обласна дирекція;

      - Черкаська обласна дирекція;

      - Кіровоградська обласна дирекція;

      - Дніпропетровська обласна дирекція;

      - Запорізька обласна дирекція;

      - Чернівецька обласна дирекція;

      - Херсонська обласна дирекція;

      - Харківська обласна дирекція;

      - Закарпатська обласна дирекція;

      - Львівська обласна дирекція;

      - Сумська обласна дирекція;

      - Донецька обласна дирекція;

      - Кримська республіканська дирекція;

      - Полтавська обласна дирекція;

      - Івано-Франківська обласна дирекція;

      - Луганська обласна дирекція.

     

      В структуру Банку входять структурні підрозділи мережі Банку – відділення, які організаційно побудовані відповідно до типових організаційних структур, затверджених Правлінням Банку, які здійснюють банківські та інші операції, передбачені Положеннями про ці підрозділи та на підставі дозволів, наданих Банком.

      Загальне керівництво діяльністю структурних підрозділів Банку здійснює Правління банку згідно зі своїми рішеннями, рішеннями Наглядової Ради та Загальних зборів учасників Банку через структурні підрозділи Головної установи Банку.

     

      До складу Банку входить: 19 дирекцій та 278 відділень в 25 регіонах України, що на сьогодні повністю забезпечують його діяльність.

      З метою оптимізації витрат та підвищення ефективності роботи мережі Банку, протягом 2 кварталу 2012 року тимчасово призупинено п'ять неефективно працюючих відділень та змінено категорійність одного відділення.

      Призупинено роботу таких відділень:

      - відділення № 108/17 – 3000, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 72-б (категорія "В");

      - відділення № 224/01 – 23222, Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Якушинці, вул. Мечникова, 1 (категорія "В");

      - відділення № 195/10 – 25013, м. Кіровоград, вул. Жовтневої Революції, 58 (категорія "В");

      - відділення № 274/20 – 61013, м. Харків, вул. Шевченка, 111-а (категорія "В");

      - відділення № 281/06 – 88000, м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20-В (категорія "В").

      У 2 кварталі 2012 року змінено категорійність відділення з "А" на "Б" - Оболонське відділення №52 (04210, м. Київ, вул. Тимошенка, 18)

     

      1.6. Інформація про створення протягом звітного періоду нових дочірніх підприємств емітента або набуття підприємством протягом звітного періоду статусу залежного від емітента.

      Протягом 2 кварталу 2012 року емітентом не створювались дочірні підприємства та випадки набуття статусу залежного від емітента підприємства відсутні.

      Випадків ліквідації дочірнього або залежного підприємства протягом звітного кварталу не було, оскільки дочірні/залежні підприємства у емітента відсутні.

     

      1.7. Інформація про розмір зареєстрованого і сплаченого статутного (складеного, пайового) та власного капіталу емітента на початок та кінець звітного періоду.

      Станом на 01.04.2012 року:

      Статутний капітал – 10 000 000 тис. грн.

      Власний капітал – 2 894 844 тис. грн.

     

      Станом на кінець дня 30.06.2012 року:

      Статутний капітал – 10 000 000 тис. грн.

      Власний капітал – 2 921 011 тис. грн.

     

      1.8. Інформація про об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові компанії тощо), у яких емітент став учасником або припинив участь протягом звітного періоду.

      Протягом 2 кварталу 2012 року емітент став членом всеукраїнської громадської організації "Асоціація платників податків України" (надалі – АППУ, Асоціація) . Свідоцтво про членство видане 19 квітня 2012 року. Повне найменування - Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України», скорочене - ВГО «АППУ». Місцезнаходження - 04050, м. Київ, вул. Артема, 60. тел. (044) 351-19-20. факс (044) 351-19-25.

      Асоціація створена на основі єдності інтересів для спільної реалізації своїх прав і свобод.

      Основною метою діяльності АППУ є впровадження освітніх, організаційних та наукових заходів для захисту законних економічних, соціальних та інших спільних прав та інтересів членів Асоціації, а також сприяння створенню в Україні умов для становлення та пріоритетного розвитку національного

      підприємництва.

      Основні завдання Асоціації:

      • захист законних прав платників податків, підвищення рівня їх знань з метою сприяння добровільній і своєчасній сплаті податків, підвищення соціального престижу українського платника податків;

      • представлення інтересів платників податків в органах державної влади, управління та місцевого самоврядування при формуванні та реалізації державної податкової і економічної політики;

      • сприяння створенню необхідних правових та соціальних умов для залучення до підприємницької діяльності та створення робочих місць для таких категорій населення як жінки, молодь, звільнені у запас військовослужбовці, безробітні, тощо.

      Права та обов’язки членів Асоціації

      1.Члени Асоціації, якщо інше не передбачено Статутом та/або Положеннями Асоціації, мають право:

      1.1. брати участь в управлінні Асоціацією через участь у загальних зборах (конференціях), З’їздах Асоціації безпосередньо або через своїх делегатів, вимагати розгляду будь-яких питань, що стосуються діяльності Асоціації;

      1.2. вносити пропозиції по кандидатурах для обрання в керівні органи Асоціації;

      1.3. обирати і бути обраними в керівні органи Асоціації, її Відділень та отримувати інформацію про їх роботу;

      1.4. вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності Асоціації, брати участь у роботі Асоціації, її структурних підрозділів, ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань Асоціації, тощо;

      1.5. вносити пропозиції про поліпшення діяльності Асоціації, усунення недоліків в організації її роботи;

      1.6. отримувати підтримку Асоціації при захисті своїх законних прав з питань сплати податків;

      1.7. користуватися послугами Асоціації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Асоціація, на умовах, затверджених керівними органами Асоціації;

      1.8. брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Асоціацією на умовах, затверджених керівними органами Асоціації або Місцевих осередків Асоціації в межах своєї компетенції;

      1.9. здійснювати колективні заходи по захисту своїх інтересів;

      1.10. при незгоді з рішенням виборчого органу Асоціації оскаржувати це рішення в керівному органі Асоціації вищого рівня, який розглядає скаргу на найближчому засіданні;

      1.11. вийти з членів Асоціації шляхом подання письмової заяви та на умовах, передбачених Статутом Асоціації та Положенням про членство у ВГО «АППУ»;

      1.12. інші права згідно з чинним законодавством України та Статутом Асоціації.

      2. Члени Асоціації зобов’язані:

      2.1. дотримуватися норм Статуту Асоціації, Положення про членство у ВГО «АППУ», інших внутрішніх документів Асоціації, а також виконувати рішення керівних органів Асоціації, які є обов’язковими для них та відповідають чинному законодавству України;

      2.2. сприяти своєю діяльністю досягненню мети, головних цілей i завдань Асоціації, не допускати дій, що наносять матеріальні збитки чи шкодять діловій репутації Асоціації, вживати заходів для усунення недоліків в роботі i помилок, якщо того вимагають органи Асоціації;

      2.3. своєчасно сплачувати членські внески відповідно до Статуту Асоціації та Положення про членські внески Асоціації;

      2.4. брати участь у заходах, які спрямовані на досягнення мети та завдань Асоціації;

      2.5. не розголошувати інформацію, яка є конфіденційною інформацією Асоціації та/або її членів;

      2.6. надавати Асоціації інформацію, необхідну для забезпечення ефективного захисту законних прав та інтересів її членів, інформувати у встановленому порядку Асоціацію про свою діяльність та її результати;

      2.7. надавати керівним органам Асоціації відомості про свою організацію, що включатимуть інформацію про повну її назву, код ЄДРПОУ, контактні поштові та електронні адреси, телефони організації та її посадових осіб, їх прізвище, ім'я та по батькові, тощо.

      2.8.Члени Асоціації не мають права виступати в якості представника Асоціації або будь-якого її органу без відповідних повноважень або доручень.

      Результати фінансово-господарської діяльності емітента не залежать від інших учасників об'єднань підприємств.

     

      У об'єднаннях підприємств чи групах суб'єктів господарювання емітент протягом 2 кварталу 2012 року участі не припиняв.

     

      1.9. Інформація щодо чергових та позачергових зборів акціонерів, які відбулися протягом звітного періоду.

      У відповідності до ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства», річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

      Річні загальні збори акціонерів АБ "Укргазбанк" за 2011 рік проводились 06 - 07 квітня 2012 року.

      Кворум загальних зборів - 99,01%.

      Згідно з рішенням Наглядової ради АБ «Укргазбанк» від 29.02.2012р. (протокол №2) було здійснено скликання річних загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк» з таким порядком денним:

      1. Встановлення порядку проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк».

      2. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів АБ «Укргазбанк».

      3. Звіт Правління АБ «Укргазбанк» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

      4. Звіт Наглядової ради АБ «Укргазбанк» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту.

      5. Звіт та висновки Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» за 2011 рік.

      6. Затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) АБ «Укргазбанк» за 2011 рік та висновків зовнішнього аудитора.

      7. Розподіл прибутку АБ «Укргазбанк» за підсумками роботи в 2011 році.

      8. Затвердження розміру річних дивідендів.

      9. Основні напрями діяльності на 2012 рік.

      10. Зміни до Статуту АБ «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.

      11. Зміни до Положення про Наглядову раду АБ «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.

      12. Зміни до Положення про Правління АБ «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.

      13. Зміни до Положення про акції та дивідендну політику АБ «Укргазбанк» шляхом затвердження його у новій редакції.

      14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

     

      Результати розгляду питань порядку денного чергових загальних зборів:

      По першому питанню вирішили:

      1.Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів:

      - до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів здійснюється Реєстраційною комісією;

      - для доповіді з питань порядку денного надавати до 10 хвилин;

      - питання (пропозиції) від учасників Зборів передаються Секретарю Зборів протягом 2 хвилин з моменту закінчення доповіді з відповідного питання порядку денного виключно в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (повного найменування) акціонера (його представника), який ініціює питання (направляє пропозицію);

      - питання та пропозиції в усній формі, анонімні, а також запитання та пропозиції щодо питань, не включених до порядку денного, розгляду не підлягають;

      - для надання відповідей на всі запитання, отримані від учасників Зборів стосовно кожного питання порядку денного, надається до 3-х хвилин.

      По першому питанню голосували:

      - «За» – 9 900 440 399 голосів, що складає 99,993 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Не брали участь у голосуванні» – 695 405 голосів, що складає 0,007 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

     

      По другому питанню вирішили:

      1. Встановити склад Лічильної комісії АБ «Укргазбанк» на річних загальних зборах акціонерів АБ «Укргазбанк» 06.04.2012 у кількості 4 (чотирьох) осіб.

      2. Обрати до складу Лічильної комісії АБ «Укргазбанк»:

      - Медведського Володимира Івановича - голова Лічильної комісії;

      - Подоляк Марію Володимирівну – член Лічильної комісії;

      - Клюско Сніжану Олегівну – член Лічильної комісії;

      - Бернатовича Олександра Анатолійовича – член Лічильної комісії.

      По другому питанню голосували:

      - «За» – 9 900 440 399 голосів, що складає 99,993 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Не брали участь у голосуванні» – 695 405 голосів, що складає 0,007 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

     

      По третьому питанню вирішили:

      1. Затвердити звіт Правління АБ «Укргазбанк» за 2011 рік, що додається.

      По третьому питанню голосували:

      - «За» – 9 900 440 399 голосів, що складає 99,993 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Не брали участь у голосуванні» – 695 405 голосів, що складає 0,007 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

     

      По четвертому питанню вирішили:

      1.Затвердити звіт Наглядової ради АБ «Укргазбанк» за 2011 рік, що додається.

      По четвертому питанню голосували:

      - «За» – 9 900 440 399 голосів, що складає 99,993 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Не брали участь у голосуванні» – 695 405 голосів, що складає 0,007 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

     

      По п’ятому питанню вирішили:

      1. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії АБ «Укргазбанк» за результатами діяльності АБ «Укргазбанк» у 2011 році, що додається.

      По п’ятому питанню голосували:

      - «За» – 9 900 440 399 голосів, що складає 99,993 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Не брали участь у голосуванні» – 695 405 голосів, що складає 0,007 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

     

      По шостому питанню вирішили:

      1. Затвердити річні результати діяльності, а саме річну фінансову звітність (річний звіт) АБ «Укргазбанк» за 2011 рік, що додається.

      2. Затвердити звіт незалежного аудитора ПрАТ «КПМГ Аудит» за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності банку за 2011 рік, що включає висновок аудитора та річну фінансову звітність банку за 2011 рік, що додається.

      По шостому питанню голосували:

      - «За» – 9 900 440 394 голосів, що складає 99,99297646 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Утримались» – 5 голосів, що складає 0,00000005 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Не брали участь у голосуванні» – 695 405 голосів, що складає 0,00702349 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

     

      По сьомому питанню вирішили:

      1. Взяти до відома, що за підсумками 2011 року АБ «Укргазбанк» зазнав збитків у сумі 3 613 984 тис.грн. У зв’язку з цим, розподіл прибутку (через його відсутність) не здійснювати.

      2. У зв`язку з відсутністю в банку джерел, передбачених законодавством та статутом АБ «Укргазбанк» для виплати дивідендів за підсумками 2011 року, виплату дивідендів за простими та привілейованими іменними акціями за підсумками 2011 року не здійснювати.

      По сьомому питанню голосували:

      - «За» – 9 900 440 399 голосів, що складає 99,993 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Не брали участь у голосуванні» – 695 405 голосів, що складає 0,007 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

     

      По восьмому питанню вирішили:

      1. У зв’язку із прийняттям рішення не здійснювати виплату дивідендів за простими та привілейованими іменними акціями не затверджувати розмір річних дивідендів.

      По восьмому питанню голосували:

      - «За» – 9 900 440 399 голосів, що складає 99,993 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Не брали участь у голосуванні» – 695 405 голосів, що складає 0,007 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

     

      По дев’ятому питанню вирішили:

      1. Затвердити основні напрями діяльності АБ «Укргазбанк» на 2012 рік, що додаються.

      По дев’ятому питанню голосували:

      - «За» – 9 900 440 399 голосів, що складає 99,993 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Не брали участь у голосуванні» – 695 405 голосів, що складає 0,007 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

     

      По десятому питанню вирішили:

      1. Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», зареєстрованого державним у Солом’янському районі міста Києва реєстратором 05 липня 2011 року за №10731050069000210 та, враховуючи наведені зміни, затвердити Статут Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» у новій редакції та надати його для погодження та державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством України.

      2. Встановити, що з дати реєстрації державним реєстратором нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» усі акти внутрішнього регулювання АБ «Укргазбанк», включаючи положення, що затверджені загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк», застосовуються в частині, що не суперечить вимогам Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк».

      По десятому питанню голосували:

      - «За» – 9 900 440 399 голосів, що складає 99,993 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Не брали участь у голосуванні» – 695 405 голосів, що складає 0,007 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

     

      По одинадцятому питанню вирішили:

      1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 06.04.2012, Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» у новій редакції.

      2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 06.04.2012, акціонери та органи управління банку керуються нормами Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 28.04.11 (протокол №1).

      По одинадцятому питанню голосували:

      - «За» – 9 900 440 399 голосів, що складає 99,993 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Не брали участь у голосуванні» – 695 405 голосів, що складає 0,007 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

     

      По дванадцятому питанню вирішили:

      1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 06.04.2012, Положення про Правління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» у новій редакції.

      2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 06.04.2012, акціонери та органи управління банку керуються нормами Положення про Правління Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 28.04.2011 (протокол №1).

      По дванадцятому питанню голосували:

      - «За» – 9 900 440 399 голосів, що складає 99,993 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Не брали участь у голосуванні» – 695 405 голосів, що складає 0,007 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

     

      По тринадцятому питанню вирішили:

      1. Затвердити та увести в дію з дати реєстрації державним реєстратором Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 06.04.2012, Положення про акції та дивідендну політику Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» у новій редакції.

      2. Встановити, що до дати реєстрації державним реєстратором Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 06.04.2012, акціонери та органи управління банку керуються нормами Положення про акції та дивідендну політику Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 28.04.2011 (протокол №1).

      По тринадцятому питанню голосували:

      - «За» – 9 900 440 399 голосів, що складає 99,993 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Не брали участь у голосуванні» – 695 405 голосів, що складає 0,007 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

     

      По чотирнадцятому питанню вирішили:

      1. Затвердити основні умови цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк»:

      1.1. Голова та члени Наглядової ради виконують покладені на них Статутом Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», Положенням про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» та відповідними цивільно-правовими договорами функції на безоплатній основі (з можливістю компенсації документально підтверджених витрат, пов’язаних з діяльністю в якості члена Наглядової ради АБ «Укргазбанк», у порядку, передбаченому укладеними цивільно-правовими договорами).

      1.2. Зміни та доповнення до цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк», які не стосуються основних умов цивільно-правових договорів, можуть вноситись за погодженням між незалежним членом Наглядової ради АБ «Укргазбанк» та Головою Правління АБ «Укргазбанк».

      2. Обрати Голову Правління АБ «Укргазбанк» Мамедова С.Г. уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені АБ «Укргазбанк» зміни до цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк» у вигляді додаткових угод. Цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради АБ «Укргазбанк» привести у відповідність до пункту 1.1. цього рішення, шляхом підписання додаткових угод датою реєстрації державним реєстратором Статуту Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк», затвердженого загальними зборами акціонерів АБ «Укргазбанк» 06.04.2012.

      По чотирнадцятому питанню голосували:

      - «За» – 9 900 440 399 голосів, що складає 99,993 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Проти» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Утримались» – 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

      - «Не брали участь у голосуванні» – 695 405 голосів, що складає 0,007 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

 

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Розділ I. Основні відомості про емітента iconРозділ I. Основні відомості про емітента
...

Розділ I. Основні відомості про емітента iconРозділ I. Основні відомості про емітента
...

Розділ I. Основні відомості про емітента iconРозділ I. Основні відомості про емітента
...

Розділ I. Основні відомості про емітента iconЗміст
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

Розділ I. Основні відомості про емітента iconЗакон україни
...

Розділ I. Основні відомості про емітента iconУкраїна незалежна держава
Україну – незалежну європейську державу,її територіальне розміщення та багатство. Розширити відомості про національні символи України....

Розділ I. Основні відомості про емітента iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей...
...

Розділ I. Основні відомості про емітента iconЗміст перелік умовних скорочень вступ розділ загальна характеристика...
Розділ загальна характеристика інституту клопотань у кримінальному процесі

Розділ I. Основні відомості про емітента iconПро затвердження Інструкції про порядок заповнення  вантажної митної декларації
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року n 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацію"...

Розділ I. Основні відомості про емітента iconУкраины (нрбу 97)
Конституции и Законов Украины "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про використання ядерної енергії...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница